Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset lainaamiseen

Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset lainaamiseen

Suomen Eduskunnan hyväksymä positiivinen luottotietorekisteri on kehitetty auttamaan sekä lainanottajia että lainanantajia. Sen ensisijaisena tarkoituksena on puuttua kotitalouksien kasvavaan velkaantumisongelmaan tarjoamalla keinoja ylivelkaantumisen ehkäisemiseen. Yksi rekisterin keskeisistä eduista yksityishenkilöille on mahdollisuus saada reaaliaikaista tietoa omista luottosuhteistaan. Tämä auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin omaa taloudellista tilannettaan ja mahdollistaa paremmat päätökset raha-asioiden hallinnassa. Lainaa hakiessaan pankit ja rahoituslaitokset tarkistavat lainanhakijan tiedot myös positiivisesta luottotietorekisteristä, jotta lainantarjoaja pystyy varmistamaan, ettei hakijalla ole liikaa velkaa. Lainavertailupalvelu Lainaa.loan haluaakin korostaa, että lainan saamiseen positiivinen luottotietorekisteri ei vaikuta, jos hakijan maksukyky on hyvä eikä hänellä ole liikaa lainaa nykyisellään maksettavanaan. 

Lisäksi, rekisteri tarjoaa mahdollisuuden asettaa vapaaehtoisen luottokiellon. Tämä on ilmaista ja toimii turvatoimena, jonka avulla henkilöt voivat itse vaikuttaa luoton saantiinsa, esimerkiksi estääkseen impulsiiviset lainanotot tai suojautuakseen identiteettivarkauden riskiltä.

Luotonantajille positiivinen luottotietorekisteri on arvokas työkalu, sillä se antaa heille pääsyn tarkkoihin ja ajantasaisiin tietoihin potentiaalisten lainanhakijoiden luottohistoriasta ja tuloista. Näin ollen, luotonantajat voivat tehdä perustellumpia päätöksiä lainan myöntämisestä, mikä vähentää luottotappioiden riskiä ja auttaa ehkäisemään asiakkaiden ylivelkaantumista.

Lue lisää >>

Eduskunta on hyväksynyt positiivisen luottotietorekisterin

Eduskunta hyväksyi positiivisen luottotietorekisterin

Suomen kotitaloudet ovat viime vuosikymmeninä velkaantuneet huomattavasti, mikä on osa laajempaa taloudellista kehitystä. Velkaantumisaste, eli kotitalouksien lainamäärän suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin, on noussut merkittävästi 2000-luvun aikana. Kun vuosituhannen vaihteessa kotitalouksien velkaantuneisuusaste oli 62,8 prosenttia, oli se vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä jo kohonnut 134,8 prosenttiin. Tämä kehitys heijastaa kotitalouksien kasvavaa taipumusta ottaa lainaa, mutta se kertoo myös yleisemmästä taloudellisen toiminnan muutoksesta ja mahdollisuuksista.

Asumiseen liittyvät velat, kuten asuntolainat ja taloyhtiölainat, muodostavat leijonanosan kotitalouksien velasta. Asuntolainat ovatkin suurin yksittäinen velkalaji, ja niiden osuus kotitalouksien kokonaisvelasta on noin 62 prosenttia. Taloyhtiölainojen osuus on arviolta 14 prosenttia. Kulutusluottoja, joita myöntävät sekä pankit että muut luotonantajat, on noin 14 prosenttia kotitalouksien velasta, kun taas loput 10 prosenttia jakaantuvat muihin lainatyyppeihin, kuten vapaa-ajanasunto- ja opintolainoihin sekä elinkeinonharjoittajien lainoihin. Lainankilpailutuspalveluja kuten Fiksulaina.fi verkosta löytyy useita, jotka eivät itse myönnä lainaa, vaan kilpailuttavat lainan useiden eri lainantarjoajien kesken. 

Vaikka kotitalouksien velkaantuminen voi kuulostaa huolestuttavalta, on tärkeää huomioida myös kotitalouksien varallisuuden kasvu samalla aikajänteellä.

Lue lisää >>

Vaalikampanjoiden rahoitus

Vaalikampanjoiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosikymmenien aikana. Tämä ilmiö heijastaa politiikan muuttuvaa luonnetta ja korostaa kampanjoiden taloudellista ulottuvuutta. Vaalikampanjat ovat muuttuneet massiivisiksi markkinointiprojekteiksi, joiden kustannukset voivat yltää miljooniin euroihin. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaaliehdokkaiden vaalikampanjoiden suuruutta rahallisesti ja perehdytään siihen, miten ehdokkaat rahoittavat näitä kalliita pyrkimyksiään.

Kasvavat kustannukset

Vaalikampanjoiden kustannusten kasvu johtuu monista tekijöistä. Mainonta televisiossa, radiossa ja internetissä on kallista, ja sen osuus kampanjabudjeteista kasvaa jatkuvasti. Lisäksi ehdokkaat investoivat merkittäviä summia vaalimainontaan sosiaalisessa mediassa, joka on noussut keskeiseksi vaalikampanjointikanavaksi. Ehdokkaiden on myös palkattava kampanjapäälliköitä, neuvonantajia ja muita asiantuntijoita, joiden ammattitaito on avainasemassa vaalimenestyksen kannalta.

Pankkilainat kampanjarahoituksessa

Monet ehdokkaat joutuvat turvautumaan erilaisiin rahoituskeinoihin kattaakseen näitä kasvavia kuluja. Vaikka lahjoitukset ja tukijoiden keräämä rahoitus ovat tärkeä osa kampanjabudjettia, kaikki ehdokkaat eivät kykene keräämään tarpeeksi varoja näiden avulla. Tämän seurauksena jotkut ehdokkaat voivat ottaa pankkilainoja rahoittaakseen kampanjansa. Pankkilainojen käyttö vaalikampanjoiden rahoituksessa herättää kysymyksiä ehdokkaan taloudellisesta riippumattomuudesta ja lainojen mahdollisista vaikutuksista ehdokkaan päätöksentekoon, mikäli hän tulee valituksi.… Lue lisää >>

Eduskuntavaalit ja energiakriisi

Eduskuntavaalit ovat tärkeä tapahtuma Suomen politiikassa, ja ne tarjoavat mahdollisuuden äänestäjille vaikuttaa siihen, keitä he haluavat edustamaan heitä parlamentissa. Tämän vuoden vaalikampanjassa energiakriisi on yksi tärkeimmistä keskustelunaiheista, sillä ilmastonmuutoksen torjuminen ja energian saatavuuden varmistaminen ovat tärkeitä haasteita, joita Suomen tulee ratkaista.

Energiakriisi koostuu monista eri tekijöistä, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista, energiantuotannon päästöistä ja energiavarojen vähenevästä saatavuudesta. Tämä tarkoittaa, että Suomen tulee löytää uusia tapoja tuottaa ja käyttää energiaa, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kestäviä.

Yksi tapa ratkaista energiakriisi on kilpailuttaa sähköntuotanto uudelleen. Tämä tarkoittaa, että sähkön tuottajat kilpailevat keskenään tarjotakseen asiakkaille parhaan mahdollisen hinta-laatu-suhteen. Tämä voi auttaa vähentämään sähkön hintaa ja parantamaan sen saatavuutta, mikä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon energiavarojen vähenevä saatavuus.

Sähkön-kilpailutus.com on sivusto, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kilpailuttaa sähköntuotantonsa helposti ja nopeasti. Sivusto tarjoaa tietoa eri sähköntuottajista ja niiden tarjoamista tarjouksista, jotta asiakkaat voivat vertailla niitä ja valita itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Sivustolla on myös useita hyödyllisiä vinkkejä sähkön kilpailuttamiseen liittyen, jotka auttavat asiakkaita tekemään oikean valinnan.

Lue lisää >>

Vaaliehdokkaan valinta

Kun vaalit lähestyvät alkaa vaaliehdokkailla kampanjointi, jonka avulla yritetään tavoittaa omia äänestäjiään ja saada oma ääni kuulumaan. Jokaisella ehdokkaalla on omat vaalilupauksensa, jonka he lupaavat pitää jos heidät valitaan eduskuntaan. Yleensä nämä vaalilupaukset ovat melko suuria, kuten sähkön siirron, polttoaineen ja ruuan hinnan madaltaminen. Näissä halutaan antaa äänestäjälle kuva siitä, että tämä ehdokas ajaa tavallisen kansan asiaa ja haluaa tuoda säästöä kuluttajille. Toinen tapa kampanjoida on tiettyjen asioiden vastustaminen. Näitä voi olla esimerkiksi vakuudettomat lainat, EU, pakkoruotsi ja korkea tuloverotus. Näissä lupauksissa ei luvata niinkään suoraa rahallista säätöä, vaan asetutaan kansan puolelle asioissa, jotka ovat olleet keskustelun aiheena valtakunnallisella tasolla viime aikoina. Varsinkin lainavertailupalveluiden kuten Vertaalainaa toimintaa on valvottu hyvin tarkkaan.

Mikä vaikuttaa vaaliehdokkaan valintaan?

Nykyään monet äänestäjät jättävät oman valintansa tekemisen varsin myöhään. Osa äänestäjistä tekee lopullisen päätöksen vasta äänestyskopissa. Oman ehdokkaan valinta on kuitenkin helpottunut merkittävästi kuluneen 10 vuoden aikana, sillä nykyään verkossa on useita erilaisia vaalikoneita, joiden avulla oman ehdokkaan löytyminen on helpompaa.

Lue lisää >>

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit lähestyvät ja taas on vaalikampanjoinnin aika. Puolueiden puheenjohtavat alkavat hiomaan omaa vaalikampanjaansa ja tulevia vaalilupauksiaan. Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023 ja muut tärkeät päivämäärät ovat seuraavat:

 • 2.10.2022 – Puoluelain ja vaalirahoituslain mukainen kampanjointi-aika alkaa
 • 31.10.2022 – Kansanedustajapaikkamäärien vahvistaminen vaalipiireittäin
 • 2.1.2023 – Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu
 • 10.2.2023 – Äänioikeusrekisterin tietojen hankintapäivä
 • 21.2.2023 – Vaaliehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille klo 16.00 mennessä
 • 2.3.2023 – Ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa
 • 21.3.2023 – Äänioikeusrekisteri lainvoimainen
 • 21.3.2023 – Kotiäänestykseen ilmoittautuminen umpeutuu klo: 16.00
 • 22. – 28.3.2023 – Kotimaan ennakkoäänestys
 • 22. – 25.3.2023 – Ennakkoäänestys ulkomailla
 • 2.4.2023 – Varsinaisen vaalipäivän äänestys
 • 5.4.2023 – Tulosten vahvistaminen

Kuka voi äänestää eduskuntavaaleissa?

Eduskuntavaaleissa äänensä voi antaa jokainen äänioikeutettu Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Miten voi äänestää?

Jokainen äänioikeutettu voi antaa oman äänensä yhdellä seuraavista tavoista:

 1. Äänestäminen ennakkoon
 2. Äänestäminen vaalipäivänä
 3. Laitosäänestys
 4. Kotiäänestys
 5. Kirjeäänestys
 6. Laivaväänestys

Alla lyhyet kuvaukset yllä esitetyistä äänestystavoista:

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi antaa äänensä ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Lue lisää >>