Vaaliehdokkaan valinta

Kun vaalit lähestyvät alkaa vaaliehdokkailla kampanjointi, jonka avulla yritetään tavoittaa omia äänestäjiään ja saada oma ääni kuulumaan. Jokaisella ehdokkaalla on omat vaalilupauksensa, jonka he lupaavat pitää jos heidät valitaan eduskuntaan. Yleensä nämä vaalilupaukset ovat melko suuria, kuten sähkön siirron, polttoaineen ja ruuan hinnan madaltaminen. Näissä halutaan antaa äänestäjälle kuva siitä, että tämä ehdokas ajaa tavallisen kansan asiaa ja haluaa tuoda säästöä kuluttajille. Toinen tapa kampanjoida on tiettyjen asioiden vastustaminen. Näitä voi olla esimerkiksi vakuudettomat lainat, EU, pakkoruotsi ja korkea tuloverotus. Näissä lupauksissa ei luvata niinkään suoraa rahallista säätöä, vaan asetutaan kansan puolelle asioissa, jotka ovat olleet keskustelun aiheena valtakunnallisella tasolla viime aikoina.

Mikä vaikuttaa vaaliehdokkaan valintaan?

Nykyään monet äänestäjät jättävät oman valintansa tekemisen varsin myöhään. Osa äänestäjistä tekee lopullisen päätöksen vasta äänestyskopissa. Oman ehdokkaan valinta on kuitenkin helpottunut merkittävästi kuluneen 10 vuoden aikana, sillä nykyään verkossa on useita erilaisia vaalikoneita, joiden avulla oman ehdokkaan löytyminen on helpompaa. Se minkä pohjalta kukin oman ehdokkaansa valitsee, on tietenkin jokaisen oma asia. Jotkut voivat olla puolueuskollisia ja valitsevat ehdokkaansa puolueen perustella, kun taas jotkut valitsevat sen, joka vastaa heidän omia arvojaan ja näkemyksiään.

Tuoko eduskuntavaalit yllätyksiä?

Tuleeko vuonna 2023 uusi ”jytky”, vai onko vaalit tasapaksut ilman mitään sen suurempia mullistuksia. Tämä jää nähtäväksi ja siihen vaikuttaa paljon äänestäjien aktiivisuus. Mitä enemmän saamme kansaa vaaliuurnille antamaan oman äänensä, sitä mielenkiintoisemman tuloksenkin tulemme varmasti saamaan.